Rechtsgebieden

rechtsgebiedenAdvocatenkantoor Tubbergen is gespecialiseerd in letselschade. Mr R.C. Tubbergen is sedert inmiddels al dertig jaar werkzaam als advocaat en sinds begin jaren negentig gespecialiseerd op dit vakgebied en lid van de  Werkgroep Artsen Advocaten (WAA). Wij staan uitsluitend slachtoffers van letselschade bij en werken niet voor aansprakelijkheidsverzekeraars, zodat er geen tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan.

Bij letselschade maken de kosten van rechtsbijstand door ons kantoor ex artikel 96 boek 6 BW onderdeel uit van de schade. 

Openbaarmaking registratie conform artikel 35b eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Bijlage 8: model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr R.C. Tubbergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Letselschaderecht ( civielrechtelijke zaken en slachtofferzaken)

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Geef een antwoord